Otrzymasz pełny raport na temat stanu bieżącego lub analizę możliwości w przypadku planowanej inwestycji Otrzymasz propozycję planów naprawczych lub indywidualną koncepcję uruchomienia i rozwoju Podejmujesz wybór dotyczący kształtu działania bazując na naszych przedstawionych prozpozycjach Dokonujemy produkcji szczegółowych planów,projektów i modeli działania Przechodzimy do wdrożenia i realizacji ,Ty tylko oceniasz efekty